அடிசில்: August 2018

Saturday, August 25, 2018

நிலக்கடலை வறுப்பது எப்படி? | How to roast peanuts? |Salted peanuts in minutes


மணலில் வறுத்தது போன்ற மணமான சுவையான நிலக்கடலையை வீட்டிலேயே வறுக்கும் எளிமையான முறை!


via IFTTT