அடிசில்: September 2018

Monday, September 3, 2018

சிக்கன் தொக்கு - குக்கர் செய்முறை | Chicken thokku - Cooker method


அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்களையும் வாசனையால் இழுக்கும் சிக்கன் தொக்கு...காரசாரமான செய்முறை!

via IFTTT