திண்ணை தமிழ் : September 2018

Monday, September 3, 2018

சிக்கன் தொக்கு - குக்கர் செய்முறை | Chicken thokku - Cooker method


அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்களையும் வாசனையால் இழுக்கும் சிக்கன் தொக்கு...காரசாரமான செய்முறை!

via IFTTT

Sunday, September 2, 2018

ஒரு பிடி அவல்!


கண்ணன் சாப்பிட்ட ஒரு பிடி அவலால் குசேலரின் வறுமை மாறிய வாழ்க்கைக் கதை!

via IFTTT