அடிசில்: இரண்டு வகை சாம்பார்ப் பொடிகள்

Wednesday, December 5, 2018

இரண்டு வகை சாம்பார்ப் பொடிகள்

இரண்டு வகை சாம்பார்ப் பொடிகளின் செய்முறை. வழக்கமான சாம்பார், அத்துடன் திரு நெல்வேலி ஸ்பெஷல் இடிசாம்பார்...எளிமையான முறையில் குறைந்த அளவில் சாம்பார்ப் பொடிகளைத் தயாரிப்பதற்கான அளவுகளுடன் கூடிய விளக்கமான செய்முறை!

via IFTTT

No comments:

Post a Comment

அடிசில் சுவைக்கவந்த அனைவருக்கும் என் அன்பான வரவேற்புகள்!!!