திண்ணை தமிழ் : தென்னிந்திய இரவு சமையல் - பகுதி 2

Monday, February 11, 2019

தென்னிந்திய இரவு சமையல் - பகுதி 2


குழந்தைகளுக்குப் பிடித்த பாஸ்தாவைத் தென்னிந்திய முறையில் பொரித்த சிக்கன் சேர்த்துச் சமைக்கும் சுவையான செய்முறை

via IFTTT

No comments:

Post a Comment

அடிசில் சுவைக்கவந்த அனைவருக்கும் என் அன்பான வரவேற்புகள்!!!